[close]

Exposició

Linternauta: un viatge al passat de la cultura visual europea per mitjà de la llanterna màgica

La llanterna màgica va ser un mitjà de comunicació social basat en la projecció d’imatges i l’ús sincrònic de sons que va obtenir, entre els segles XVII i XIX, una important rellevància cultural a escala mundial

Les plaques de llanterna màgica, habitualment construïdes en vidre transparent, eren l’element central de qualsevol espectacle i il·lustraven des de faules o contes infantils fins a temes al·legòrics, còmics, divulgatius o esdeveniments d’actualitat.

Investigadors de les universitats d’Utrecht (NL), Exeter (UK), Anvers (BE), Girona (ES) i Salamanc (ES) estem treballant en el projecte de recerca A Million Pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning amb l’objectiu de preservar el patrimoni cultural de les plaques de llanterna màgica. Una tasca que estem desenvolupant en estreta col·laboració amb els responsables d’institucions culturals –museus, arxius, filmoteques, biblioteques o col·leccions privades– i que està obert a la participació de creadors que treballen amb les plaques de llanterna màgica com a materials susceptibles de ser utilitzats en les seves produccions contemporànies.

Per cobrir les necessitats de les institucions i de les persones interessades en les plaques de llanterna màgica, A Million Pictures està reunint a la web del projecte (http://a-million-pictures.wp.hum.uu.nl) nombroses eines i experiències que faciliten el seu estudi, entre les quals es pot destacar el repositori web Lucerna (www.slides.uni-trier.de) o la Guia de bones pràctiques per a la preservació de les plaques de llanterna màgica.

L’equip d’investigadors de la Universitat de Salamanca que forma part de l’Observatori dels Continguts Audiovisuals (OCA, http://ocausal.imbv.net/es), en col·laboració amb el Grup d’investigació en interacció i e-learning (GRIAL, https://grial.usal.es/about) i l’Espai de Cultura Científica de la Universitat de Salamanca (http://culturacientifica.docenciavirtual.es), ha aportat dos resultats d’especial rellevància al projecte:

Un vocabulari controlat que facilita la classificació de les plaques de llanterna màgica en funció del seu gènere discursiu obtingut a partir d’un estudi empíric d’anàlisi de contingut. Un vocabulari que serà implementat a la web Lucerna i en moltes d’altres bases de dades internacionals relacionades amb la llanterna màgica.

A partir del vocabulari obtingut mitjançant l’anàlisi de contingut s’ha desenvolupat també Linternauta, una aplicació web orientada a la interpretació del patrimoni cultural vinculat a les col·leccions de plaques de llanterna màgica d’aquelles institucions espanyoles col·laboradores del projecte.

Linternauta té com a objectiu promoure el coneixement i l’accés a les plaques de llanterna màgica gràcies a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, així com estimular l’experiència directa de qualsevol comunitat d’usuaris que vulgui interpretar la cultura visual europea per mitjà de la llanterna màgica.

Per assolir aquests objectius, l’aplicació web promou la integració de continguts online multi-llengua i preten interpel·lar a l’usuari de Linternauta per mitjà de diferents nivells o itineraris d’experiència:

1) L’usuari com un espectador no iniciat que no coneix res de l’univers de la llanterna màgica.

2) L’usuari com un espectador iniciat guiat pel mapa conceptual que estableixen els gèneres discursius.

3) L’usuari com un espectador expert que, a manera de llanternista, està capacitat per crear la seva pròpia sessió de llanterna màgica. Un usuari que igualment pot consultar o no la guia conceptual que aporten els gèneres discursius