[close]

Les plaques de llanterna màgica amb gèneres autònom es defineixen per contenir imatges figuratives naturalistes d’origen pictòric i / o produïdes mitjançant tècniques d’estampació. Com que la seva complexitat escènica és baixa, les plaques podien projectar-se perfectament sense els comentaris aïllats del llanternista, sense lectures impreses subministrades pel fabricant al costat de la col·lecció, o sense interpretació vocal i / o acompanyament musical. Les plaques de llanterna màgica amb gèneres narratius combinen les tradicions visual, lterària i narrativa per representar els continguts registrats en les seves imatges. Segons la variabilitat en les formes literària i narratives emprades, les plaques de llanterna màgica amb gèneres narratius poden agrupar al voltant de nou tipus: historieta, conte, romanç, d’aventures, costumista, fantasmagòric, esdeveniment, rètol i publicitat.